Každý z vás má někoho, kdo je pro něj neobyčejný. Často to není jen jeden člověk, ale dva,
tři nebo dokonce čtyři lidé. Patří k různým generacím. Cestují přes oceán času a hlubiny 
nebeských dimenzí, aby zase byli s vámi. Přicházejí z druhé strany, z nebe. 
Vypadají jinak, ale vaše srdce je zná. Vaše srdce už je drželo v náručí někde v egyptské
poušti, zalité měsíčním světlem nebo v pradávných stepích Mongolska. Jeli jste spolu na koních
v armádách zapomenutých válečníků a žili bok po boku v pískem zavátých jeskyních. Jste 
spolu spojeni věčností a nikdy nebudete sami. Váš rozum může namítnout: Já tě neznám.
Vaše srdce však ví.... Brian Weiss
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSELSTVÍ Z VĚČNOSTI
 

Věčná Jednoto,

která nám mlčky zpíváš, 

která nás učíš skrze nás,

veď mé kroky pevně a moudře,

ať kráčeje vnímám Tvé učení,

ať vzdávám čest účelu všech věcí.

Pomoz mi všeho dotýkat se s úctou

a vždycky mluvit zpoza očí.

Ať pozoruji, ale nesoudím

a po mé návštěvě zde, ať zůstane jen hudba a krásno.

A až se zas navrátím do Věčnosti,

ať je kruh uzavřený

a spirála širší.

Marlo Morgan