POSELSTVÍ Z VĚČNOSTI
 

Věčná Jednoto,

která nám mlčky zpíváš, 

která nás učíš skrze nás,

veď mé kroky pevně a moudře,

ať kráčeje vnímám Tvé učení,

ať vzdávám čest účelu všech věcí.

Pomoz mi všeho dotýkat se s úctou

a vždycky mluvit zpoza očí.

Ať pozoruji, ale nesoudím

a po mé návštěvě zde, ať zůstane jen hudba a krásno.

A až se zas navrátím do Věčnosti,

ať je kruh uzavřený

a spirála širší.

Marlo Morgan