Nabídka:
 

Poradenství-konzultace

Opakující se nemoci, nezvyklé chování
aneb jaké poselství nám svým chováním, emocí  či nemocí 
chtějí děti předat. 
Děti jdou přímo do srdce.
 Vidí pod povrch situací. 
Cítí, kde člověk není v souladu sám se sebou 
a kde je problém, který je třeba řešit.  

  

Poradenství

pro děti i dospělé

 
- přednášky
 
- meditace s dětmi