Poradenství-konzultace

pro děti i dospělé (jakékoliv téma)

Opakující se nemoci, problémové chování aneb
jaké poselství nám svým chováním, nemocí či emocí 
chtějí děti předat. 
ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou),
 poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie..),
šikana, agresivita u dětí, ekzémy, alergie..
 
 

Od těch nejmenších až po děti dospělé.

Přítomnost dítěte u konzultace není nutná.
 
 
 

Děti jdou přímo do srdce.

 Vidí pod povrch situací. 

Cítí, kde nejsme v souladu sami se sebou 

a kde je problém, který je třeba řešit. 

Tento nám navenek zrcadlí. 

 
 

Poradenství pro dospělé: 

- konzultační terapie na jakékoliv téma 

ze všech oblastí lidského bytí 

 

KARMICKÁ NUMEROLOGIE

karmicko numerologický 

rozbor z data narození

Naše vlastnosti, přednosti, schopnosti, slabiny, 

jaké dluhy si neseme z minulosti, 

jaké dluhy si neseme 

po linii předků našeho rodu,

co se máme v tomto životě naučit, na co si dát pozor...

 

DÁLE

Jakou energii vysíláte ze svého jména - příjmení. 

Energie domu, kde bydlíte.  

Jaké téma řešíte v tomto roce (vibrace roku).

 
 

Přednášky po domluvě předem.

 
Meditace s dětmi - pravidelně 1x měsíčně,
ve městě  Příbram
(registrace předem nutná). 
 
 
 

Program meditačního setkávání dětí:

- jógová cvičení pro děti
- energetické čištění těla
- indiánské sebeléčení
- ómování - práce s dechem
- Andělské, Buddhovy, Indigové  a Vílí pohádky
- práce s energií
- kreslení