Poradenství-konzultace
 
Opakující se nemoci, problémové chování aneb
jaké poselství nám svým chováním, nemocí či emocí 
chtějí děti předat. 
ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou),
 poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie..),
šikana, agresivita u dětí, ekzémy, alergie..
 
 

Od těch nejmenších až po děti dospělé.

Přítomnost dítěte u konzultace není nutná.
 
 
 

Děti jdou přímo do srdce.

 Vidí pod povrch situací. 

Cítí, kde nejsme v souladu sami se sebou 

a kde je problém, který je třeba řešit. 

Tento nám navenek zrcadlí. 

 
 

Poradenství pro dospělé: 

- konzultační terapie na jakékoliv téma 

ze všech oblastí lidského bytí 

 

Karmická numerologie

Karmicko numerologický 
rozbor z data narození:
naše vlastnosti, přednosti, schopnosti, slabiny, 
jaké dluhy si neseme z minulosti, 
jaké dluhy si neseme 
po linii předků našeho rodu,
co se máme v tomto životě naučit, na co si dát pozor...
 

DÁLE

Jakou energii vysíláte ze svého jména - příjmení. 
Energie domu, kde bydlíte.  
Jaké téma řešíte v tomto roce (vibrace roku).
 
 

Přednášky     

- po domluvě předem.