Nabídka:
 

Poradenství-konzultace

Opakující se nemoci, nezvyklé chování, ADHD
aneb jaké poselství nám svým chováním, nemocí či emocí 
chtějí děti předat. 
Děti jdou přímo do srdce.
 Vidí pod povrch situací. 
Cítí, kde nejsme v souladu sami se sebou 
a kde je problém, který je třeba řešit.  

  

Poradenství

pro děti i dospělé

 
- přednášky
 
- meditace s dětmi 
 
 
 

Program meditačního setkávání dětí:

- jógová cvičení pro děti
- energetické čištění těla
- indiánské sebeléčení
- ómování - práce s dechem
- Andělské pohádky
- práce s energií
- kreslení