Nabídka:
 

Poradenství-konzultace

Opakující se nemoci, nezvyklé chování
aneb jaké poselství nám svým chováním, nemocí či emocí 
chtějí děti předat. 
Děti jdou přímo do srdce.
 Vidí pod povrch situací. 
Cítí, kde nejsme v souladu sami se sebou 
a kde je problém, který je třeba řešit.  

  

Poradenství

pro děti i dospělé

 
- přednášky
 
- meditace s dětmi 
 
 
 

Program meditačního setkávání dětí:

- jógová cvičení pro děti
- energetické čištění těla
- indiánské sebeléčení
- ómování - práce s dechem
- Andělské pohádky
- práce s energií
- kreslení