Nabídka:
 

Poradenství-konzultace

problémy  s dětmi - jejich příčiny a řešení

- opakující se nemoci, nezvyklé chování
aneb jaké poselství nám svým chováním či nemocí 
chtějí děti předat. 

  

Konzultační poradenství

dětí i dospělých

 
- přednášky
 
- meditace s dětmi