Channeling Jana Štrausová 21.3.2016

POZNÁNÍ SEBE SAMA SKRZE SVÉ DÍTĚ...

je tou nejrychlejší a nejpřirozenější cestou k uzdravení Vás i dítěte. Chování či nemoc dítěte je informace pro Vás, že Vy potřebujete uzdravit něco v sobě, co nevidíte a co Vám dítě skrze sebe přichází pomoci si uvědomit. Nemoc dítěte je Vaše, pro Vás nastavené zrcadlo, které Vám dává možnost uvidět sami sebe     očima pravdy a skrze toto uvědomění změnit vše, co není ve Vašem životě dosud pochopeno, zpracováno či naplněno a zůstává potlačeno hluboko ve Vašem podvědomí. Nastavené zrcadlo Vašeho dítěte je VOLÁNÍ VAŠÍ DUŠE PO HLUBOKÉ PRAVDĚ, na kterou již dlouho čeká. Následky všeho potlačovaného z Vašeho dětství není již třeba dále opakovat a nechávat ke zpracování příštím generacím. Přenastavením, již starých vzorců a přesvědčení po celé generace nazpět časem, na nové vidění očima lásky a pravdy je dar, který můžete svým milovaným nejbližším dát již teď a tady...                                                                                            

 

 Channeling Jana Štrausová 7.9.2016

 
NOVÉ VNÍMÁNÍ VZTAHŮ...


Mnoho z Vás má ve své DNA uloženy staré, již přežité a nefunkční vzorce a přesvědčení, které brání v novém vnímání vztahů tak, jak je dosud neznáte. Není to o tom, že bezpodmínečná láska nemá hranice, ale naopak bezpodmínečná láska hranice zcela přesně vnímá a rozpoznává. Je třeba rozlišovat, zda se jedná o bezpodmínečnost či zda se nejedná o bezbřehou toleranci, zda to či ono je láskyplné vůči mně i druhému, co nám situace sděluje, co nás učí, či zda se nejedná pouze o zaklepání z vesmíru, který se ptá: Opravdu to takhle chceš..?  Každý kdo vnímá, že nežije své vztahy rodinné, partnerské, přátelské, pracovní či jiné..bez podmínek, má  možnost volby a zcela nového úhlu pohledu:

 

VŠECHNY MÉ VZTAHY JSOU V SOULADU S VESMÍRNÝM ŘÁDEM 

 

RESPEKTOVÁNÍ SEBE SAMA...

 

Channeling  Jana Štrausová 9.11.2016
...je Vás zde ještě mnoho, kteří žijete v iluzi, že je láskyplné vyhovět přáním druhých a pomáhat jim, kdykoliv jste o to požádáni. Často to pokládáte dokonce za svou povinnost. Je třeba, abyste si uvědomili, že přehnaná a přílišná ohleduplnost k druhým = neohleduplnost k sobě samému a nerespektování svých vlastních potřeb a pocitů. V pozadí stojí potřeba zavděčit se, aby mne měli rádi, atd..Kdokoliv vnímáte, že toto téma se Vás nějak dotýká, můžete si uvědomit a uvolnit všechny nahromaděné energie sebetlaku a sebemanipulce, všechna omezující a sebedestruktivní přesvědčení, která Vám brání respektovat a následovat své pocity v každé situaci. Nová afirmace:
 

JÁ JSEM ZCELA NOVÉ VNÍMÁNÍ VŠECH SVÝCH ROZHODNUTÍ S LEHKOSTÍ 

A DOVOLUJI SI RESPEKTOVAT A NÁSLEDOVAT SVÉ POCITY VŽDY A ZA VŠECH OKOLNOSTÍ.

 

 

Channeling Jana Štrausová 7.9.2016